The Gift of Dyslexia – Dutch Translation

De gave van dyslexie

waarom zelfs heel slimme mensen niet kunnen lezen... en hoe ze het kunnen leren

By: Ronald D. Davis, Eldon M. Braun

Translated by: Dick van Ouwerkerk

De gave van dyslexie is een baanbrekende methode om dyslectische volwassen en kinderen te leren lezen. Dit boek over dyslexie is geschreven door Ron Davis, die met zijn methode inmiddels vele tienduizenden mensen heeft geholpen om ‘gewoon’ te kunnen lezen, schrijven en studeren. Daarmee veroorzaakte hij een doorbraak in de behandeling van dyslectici en dyslexie in het algemeen.

Het dyslexie-syndroom kent een groot aantal variaties in symptomen. Om die reden geven experts een groot aantal verschillende definities. De meesten herkennen kenmerken als letter voor letter lezen en spellen, schrijfvertragingen en het omdraaien van lettertekens. Andere symptomen zijn tijd- en plaatsverwarring, ongeorganiseerdheid en begripsproblemen.

Deze nieuwe editie is geheel herzien en aangevuld met nieuwe gegevens over de Davis-procedures en de Symbol Mastery-methode. De gave van dyslexie wordt gebruikt door diverse onderwijsinstellingen.

Publication Data

Elmar B.V., Uitgeverij November 2011
Book Finder: ISBN: 9789038921280