The Gift of Dyslexia – Slovenian Translation

Dar disleksije

By: Ronald D. Davis, Eldon M. Braun

Translated by: Nives Skamlič
S težavami, ki jih povzroča disleksija, se sooča vse več otrok in mladostnikov. V večini primerov nastopijo negativne posledice disleksije prav v najbolj občutljivem razvojnem obdobju otroka – prvi razredi osnovne šole, ko se učenec začne spopadati z branjem. Prikrajšanost in izkušnje neuspešnosti lahko povzročijo pri otroku z disleksijo, poleg takoj vidnih težav pri branju in zaostajanju v dojemanju učne snovi, še veliko globlje reze v otrokovo samopodobo in samozavest.
Dar disleksije prinaša preprost in zelo sistematično pripravljen program obravnave otrok, ki temelji na avtorjevem spoznanju o drugačnih načinih zaznavanja teh otrok.
Ob pravilni obravnavi, katere preprosto in uspešno pot nam predstavlja knjigaDar disleksije, v relativno kratkem času odpravimo težave in dosežemo, da odpre disleksija osebam vrsto možnosti, ki jih oseba brez disleksije nima.

Publication Data

VBZ Ljubljana 2008
Book Finder: ISBN: 978-961-6468-47-3